صبای قم

مدیران محترم آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان قم

مدیران محترم آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان قم سلام علیکم همانطور که میدانید، امروزه تبلیغات در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نقش بسزایی در معرفی و شناساندن کسب و کارها به مخاطبان هدف دارد. با توجه به اینکه آموزشگاه های فنی و حرفه ای نیز نیازمند جذب کارآموزان و مهارت جویان […]